Træ-fan!

For Fredrik Åhnberg er det skove, tømmer og træfiber, der gælder.